Rzeźba Chrystus Zmartwychwstały, około 1600 r. Muzealnej klasy!

barok