OWIDZKA Jolanta, kilim “Miasto”, lata 60/70-te.

Tkaniny